KYC (Know your Citizen) – Kết nối con người trực tuyến

KYC (Know your Citizen) – Kết nối con người trực tuyến

Đảm bảo sự thịnh vượng và hạnh phúc của cư dân là mục tiêu chính của mọi chính phủ. Để đưa ra quyết định hành chính tốt nhất có thể và thúc đẩy sự phân chia công bằng về các dịch vụ cá nhân hóa, điều cần thiết là có thể tin tưởng vào thông tin cập nhật, đáng tin cậy về mọi người dùng dịch vụ công cộng. Mặc dù các sáng kiến được thành lập ở nhiều quốc gia nhằm thiết lập cơ sở dữ liệu nhận dạng rất đáng ngưỡng mộ, nhưng chúng vẫn không đáp ứng được nhu cầu này.

KYC là một hệ sinh thái dựa trên hệ thống đăng ký dân sự

Để tập trung tất cả các dữ liệu liên quan và thu thập kiến ​​thức kỹ lưỡng về các công dân tạo thành dân số, tạo ra một hệ thống đăng ký dân sự hiện đại, được vi tính hóa là điều bắt buộc. Nhưng ngay cả một hệ thống đăng ký dân sự cũng không đủ, lý tưởng nhất là đăng ký dân số.

Đây là một bộ cơ sở dữ liệu bổ sung cho hệ thống đăng ký dân sự và đặc trưng cho một người trong các lĩnh vực chủ đề như việc làm, y tế, giáo dục và hệ thống tư pháp.

Tuy nhiên, chúng tôi vẫn khuyên bạn nên bắt đầu với một hệ thống đăng ký dân sự, bởi vì đây là một công cụ thiết yếu cho bất kỳ Chính phủ nào muốn có hiệu quả và tham gia phong trào KYCitizen. Một hệ thống đăng ký dân sự được cung cấp bởi một số hệ thống thông tin dựa trên ngành, cùng với nhau, tạo thành một hệ sinh thái.

Các tổ chức cung cấp dịch vụ công cộng cũng tạo thành một hệ sinh thái trong đó họ tương tác với nhau bằng cách giao tiếp, trao đổi dữ liệu và thực hiện các giao dịch. Để cho phép sự tương tác này, phải đảm bảo khả năng tương tác của tất cả các hệ thống thông tin. Điều quan trọng là đảm bảo tất cả họ đều áp dụng cùng một phương pháp tiếp cận công nghệ, cú pháp, ngữ nghĩa và ứng dụng. Chính phủ sau đó có nghĩa vụ phải thiết lập một khuôn khổ quy phạm áp dụng cho tất cả mọi người.

hệ sinh thái KYC là gì

KYC giúp đưa ra quyết định tốt hơn

Hệ sinh thái này cũng có thể là một chất xúc tác mạnh mẽ cho nền kinh tế. Do đó, nền tảng hệ thống thông tin được tạo theo cách này phải được mở cho khu vực tư nhân, có thể thu được dữ liệu hữu ích từ nó liên quan đến dân số và cá nhân. Từ đó, thông tin chi tiết để xác định sản phẩm và dịch vụ nào có thể được cung cấp mà không cần truy cập vào bất kỳ dữ liệu cá nhân nào. Hệ sinh thái cho phép chính phủ đưa ra những lựa chọn tốt nhất.

 

Dí dụ: về cơ sở hạ tầng, giáo dục, chăm sóc sức khỏe và nhà ở và quyết định nơi nào, khi nào và làm thế nào để thực hiện chúng. Để thực sự hiệu quả, hệ sinh thái KYC phải dựa trên một số quy tắc nhất định. Chúng bao gồm tin học hóa, tính toàn vẹn dữ liệu và số hóa. Người dân cũng sẽ chấp nhận hệ thống KYC này dễ dàng hơn vì họ chỉ cần xuất trình tài liệu của họ một lần cho cơ quan hành chính.