CHÍNH SÁCH CHO ĐẠI LÝ NEEBank – NEEBanker (Theo chính sách được cập nhật đến hết tháng 8/2020)

Đại lý cho NEEBank (hoặc NEEBanker) được liên kết trực tiếp với NEEBank, đại lý ngân hàng thông thường là người đóng vai trò là chi nhánh ngân hàng truyền thống. Tuy nhiên, với Đại lý NEEBank thì chỉ làm việc trực tuyến từ khắp nơi trên thế giới.

Ai có thể trở thành NEEBanker?

Bất cứ ai từ bất kỳ quốc gia nào trên thế giới.

Trở thành NEEBanker, bạn sẽ thực hiện các nghĩa vụ như:

 • Phát triển tài khoản khách hàng
 • Đóng vai trò là trung tâm giao dịch ngoại hối và tiền điện tử
 • Một trung tâm cho dịch vụ chuyển tiền quốc tế
 • Trung tâm gửi tiền nơi khách hàng gửi tiền hoặc rút tiền mặt (NeeTM – tương tự như ATM)
 • Cung cấp các dịch vụ khác: cho vay, phát hành thẻ, chứng khoán, cung cấp tín dụng, vv.

neebanker policy

Điều kiện để trở thành NEEBanker

 • Cơ bản: kí quỹ $500$ bằng NEE)
 • Năng động: kí quỹ $5.000 (bằng NEE)
 • Vàng: kí quỹ $10.000 (bằng NEE)
 • Kim cương: kí quỹ $20.000 (bằng NEE)
 • VIP: kí quỹ $50.000 (bằng NEE)

Các gói kí quỹ nhận được cùng một mức lãi cho các gói tiết kiệm trong NEEBank và cho phép các đại lý có được toàn bộ lợi ích cho NEEBankers.

Chính sách đăng ký tài khoản và phát hành NEECard (Visa / Mastercard)

Đặc điểm NEECard – sự khác biệt

NEECards đáp ứng tất cả các yêu cầu về Visa/Mastercard với đầy đủ chức năng và tính năng bảo mật như thẻ nhựa.

NEECards là những thẻ ảo với hình ảnh và thông tin được hiển thị trực tuyến. Khách hàng không nhận được thẻ nhựa (dạng vật lý) như bình thường.

NEECards được sử dụng để thực hiện thanh toán trên EcoTouch.

NEECards được ban hành để đáp ứng nhu cầu mua sắm và thanh toán trực tuyến an toàn, thuận tiện.

Chính sách hoa hồng dành cho NEEBanker

 1. Phần thưởng cho tài khoản tiết kiệm: 12% cho 9 cấp

F1: 4%

F2-F9: 1%

Hoa hồng được tính với các gói và kỳ hạn của khách hàng.

 1. Chính sách phát triển IDBank và NEECard (ban hành năm 2021)
 1. Chính sách phát triển NEECredit (ban hành năm 2021)
 1. Chính sách trao đổi dịch vụ: đại lý nhận 80% chênh lệch giữa các loại tiền tệ

Chính sách phân phối NEE vào năm 2020: 

Bán nội bộ: $0,004 trước 29/06/2020

IEO: $0,006 – $0,015 từ 29/06/2020 – 28/02/2021

Lộ trình giá bán của IEO

Giai đoạn 1: Bán IEO

Lộ trình bán IEO

07/2020: $0,006

08/2020: $0,008

09/2020: $0,009

10/2020: $0,010

11/2020: $0,011

12/2020: $0,012

01/2021: $0,014

02/2021: $0,015

Giai đoạn 2: NEEBank chính thức hoạt động từ 03/05/2021

Giá của NEE được dự báo là $0,03

Giai đoạn 3: NEEBank phát triển toàn cầu

Mục tiêu trong năm 2023 – 2024 là giá NEE ở mức $1

NEEBank được lên kế hoạch hoạt động chính thức từ tháng 5 năm 2021.