Điều khoản quan trọng

Bằng cách truy cập trang web này và bất kỳ trang thông tin nào, bạn hãy đồng ý với các điều khoản được nêu dưới đây và tiếp tục sử dụng trang web này, sau khi đăng bất kỳ thay đổi, những điều khoản này sẽ biểu thị sự đồng ý của bạn với những thay đổi được thực hiện.

Điều khoản chung

Thông tin trong các trang này không phải và không nhằm mục đích cung cấp hình thức đầu tư chuyên nghiệp hoặc tư vấn khác. Những người truy cập vào các trang này cần có được lời khuyên phù hợp khi cần thiết.

Mọi thông tin, sản phẩm hoặc dịch vụ được cung cấp trong trang web này có thể được rút hoặc sửa đổi bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước theo quyết định của Ngân hàng số NEEBank. Khả năng hội đủ điều kiện của khách hàng đối với thông tin, sản phẩm hoặc dịch vụ cụ thể, tùy thuộc vào quyết định cuối cùng và tuyệt đối của Ngân hàng.

Trách nhiệm duy nhất của bạn là ngăn chặn, bảo vệ và đảm bảo rằng không có vi-rút máy tính nào xâm nhập vào hệ thống và trang web của bạn.

Các mẫu đơn đăng kí

Vui lòng đọc kỹ những điều sau TRƯỚC KHI tải về, in hoặc hoàn thành bất kỳ mẫu đơn đăng ký nào của chúng tôi:

Để tránh nghi ngờ, trong trường hợp có bất kỳ sự mâu thuẫn hoặc khác biệt nào giữa các mẫu đơn đăng ký của chúng tôi được hiển thị hoặc xuất hiện trên màn hình (“Biểu mẫu thông dụng”) và mẫu đơn đó ở định dạng in (“Mẫu đơn in”), thì mẫu đơn thông dụng nhất sẽ được chấp nhận.

Sau khi hoàn thành và ký vào Mẫu in, có nghĩa là bạn đã đọc và hiểu nội dung của Mẫu đơn này và đồng ý với tất cả các điều khoản có trong đó, đồng ý và cam kết không đưa ra bất kỳ phản đối nào liên quan đến sự khác nào giữa Mẫu đơn thông dụng và Mẫu đơn in.

Nhắc nhở bảo mật

Ngân hàng duy trì các tiêu chuẩn và quy trình bảo mật nghiêm ngặt để ngăn chặn truy cập trái phép vào thông tin của bạn. Ngân hàng sẽ không bao giờ liên lạc với bạn qua email hoặc bằng những cách mà yêu cầu bạn phải xác thực thông tin cá nhân như ID người dùng, số tài khoản hoặc thông tin mật khẩu. Nếu bạn nhận được yêu cầu như vậy, hãy liên hệ với chúng tôi qua email hoặc chát trực tuyến qua fanpage hoặc website (www.neebank.com).

Truyền thông Internet

Tin nhắn được gửi qua Internet không thể được đảm bảo là tuyệt đối an toàn. NEEBank sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào do người dùng phải chịu do bất kỳ sự chậm trễ, mất mát nào dù là thiệt hại trực tiếp hay gián tiếp, đặc biệt hoặc hậu quả phát sinh từ việc sử dụng trang web này.

Truyền thông qua Internet có thể bị gián đoạn, mất điện truyền, truyền chậm do lưu lượng truy cập Internet hoặc truyền dữ liệu không chính xác do tính chất công khai của Internet hoặc cách khác.

Các trang web liên kết

Việc sử dụng các đường dẫn liên kết đến các trang web hoặc ứng dụng internet khác có nguy cơ ảnh hưởng đến thông tin của người dùng. Những nội dung, độ chính xác, sự đảm bảo và các liên kết khác được cung cấp tại các trang web này không được điều tra, xác minh, theo dõi hoặc xác nhận bởi NEEBank. NEEBank từ chối mọi trách nhiệm về tính chính xác, nội dung, tính khả dụng hoặc thiếu sót của thông tin được tìm thấy trên các trang web liên kết đến. Người dùng hoàn toàn chịu trách nhiệm thực hiện tất cả các yêu cầu và điều tra trước khi tiến hành bất kỳ truy cập hoặc giao dịch trực tuyến hoặc ngoại tuyến với bất kỳ bên thứ ba nào. NEEBank nhấn mạnh rằng tất cả các hoạt động được thực hiện bởi người dùng thông qua hoặc tại trang web liên kết đều có rủi ro riêng. NEEBank không đảm bảo tính bảo mật của bất kỳ thông tin nào mà người dùng có thể chuyển tiếp hoặc được yêu cầu cung cấp cho bất kỳ bên thứ ba nào. Người dùng được coi là đã từ bỏ bất kỳ khiếu nại nào đối với NEEBank, với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do việc truy cập hoặc tương tác với bất kỳ trang web nào khác thông qua trang web này.

Các điều khoản và điều kiện điều chỉnh việc sử dụng trang web của từng thực thể trang web NEEBank, có thể khác nhau và bạn nên tham khảo và đọc kỹ các điều khoản và điều kiện hiện hành trước khi sử dụng trang web.

Từ chối trách nhiệm

Đặc biệt, chúng tôi không bảo đảm hoặc làm đại diện về việc xâm phạm, bảo mật, cam kết cho một mục đích cụ thể hoặc các quan điểm tương tự được cung cấp cùng với thông tin và tài liệu đó.

Bản quyền

NEEBank và các đối tác liên kết sở hữu nhãn hiệu thương mại, logo và nhãn hiệu dịch vụ được hiển thị trên trang web này, chúng tôi nghiêm cấm người dùng sử dụng mà không có sự cho phép bằng văn bản của ngân hàng NEEBank hoặc các bên liên quan khác.

Tất cả nội dung trên trang web, không giới hạn ở văn bản, đồ họa, liên kết và âm thanh được bảo vệ bởi bản quyền và một phần tài liệu nào có thể được sửa đổi, sao chép, lưu trữ trong hệ thống truy xuất nếu muốn được quyền tái sử dụng, đăng lại, thiết kế đồng bộ được sử dụng để tạo các tác phẩm liên quan hoặc sử dụng theo bất kỳ cách nào khác cho mục đích thương mại hoặc công cộng thì phải có sự đồng ý trước bằng văn bản của NEEBank (dưới bất kỳ hình thức nào hoặc bằng bất kỳ phương tiện nào).