Mã Sort Code là gì? Làm thế nào để tìm mã Sort Code?

Mã Sort Code là gì? Làm thế nào để tìm mã Sort Code?

Mã Sort Code là gì?

Mã Sort Code là một mã số, được sử dụng bởi các ngân hàng của Anh và Ireland. Các mã này có sáu chữ số và được chia thành ba cặp khác nhau, chẳng hạn như 12-34-56.

Giống như nhiều mã ngân hàng khác, mã này được sử dụng để xác định vị trí của ngân hàng nơi giữ tài khoản của bạn. Hai chữ số đầu tiên thường là số nhận dạng ngân hàng. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, mã đầu tiên cũng có thể mô tả ngân hàng.

 

Sort code

Sort code là gì

Lưu ý

  • Mã Sort Code của ngân hàng được tích hợp và mã hóa trong số IBAN của tài khoản nhưng không được mã hóa trong mã BIC của tài khoản. Mã Sort Code được các ngân hàng sử dụng để xác định và chuyển tiền đến ngân hàng và tài khoản tương ứng.
  • Mã Sort Code còn được gọi là NSC hoặc Mã Sort Code Quốc gia ở Ireland và được điều chỉnh bởi IPSO (Tổ chức Dịch vụ Thanh toán Ireland). Mã Sort Code ở Ireland bắt đầu bằng chữ số “9”.
  • Nếu một người cần tìm mã Sort Code cho tài khoản ngân hàng của mình, họ có thể tra cứu mã này trên bảng sao kê ngân hàng, thẻ do ngân hàng phát hành của họ; và một số có mã Sort Code được tích hợp trên tập chi phiếu của họ.
  • Mã Sort Code chỉ được sử dụng ở Anh và Ireland. Những mã này được sử dụng để xác định các ngân hàng và các vị trí tương ứng của họ trong chính quốc gia đó.
  • Mã Sort Code, mặc dù được sử dụng ở cả hai quốc gia theo cách tương tự, nhưng được quy định bởi các cơ quan khác nhau ở Ireland và Anh. Bạn không được nhầm lẫn những mã này với mã SWIFT.

 

Tìm mã Sort Code ở đâu?

 Cũng giống như số tài khoản, mã sắp xếp gồm 6 chữ số phải được in trên thẻ ngân hàng và trên bảng sao kê và thông tin liên lạc của ngân hàng hoặc được làm nổi bật trên trang tổng quan về tài khoản của ứng dụng hoặc ngân hàng trực tuyến.

 

Làm thế nào để tìm địa chỉ ngân hàng từ mã Sort Code?

Có thể tìm ra địa chỉ tương ứng với mã Sort Code ngân hàng bằng cách sử dụng công cụ kiểm tra mã phân loại trực tuyến. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng hầu hết các ngân hàng đều có nhiều chi nhánh.

Vì vậy nếu được hỏi về địa chỉ ngân hàng của mình – như khi điền vào biểu mẫu – thì tốt nhất nên điền địa chỉ của chi nhánh ngân hàng mà bạn đã mở tài khoản của mình tại, vì mã Sort Code sẽ không tham chiếu đến một vị trí cụ thể.