NEECard Plus

NEECard Plus

Thông tin chi tiết thẻ NEECard Plus

NEECard Plus sẽ là nền tảng cho dịch vụ thanh toán toàn cầu, là cầu nối giữa người dùng ngân hàng số NEEBank và cộng đồng sử dụng tiền 4.0 (tiền mã hóa).
Ngoài ra, NEECard Plus sẽ góp phần đáng kể trong việc thu hẹp khoảng cách giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp, những tổ chức tài chính nhờ khả năng cung cấp dịch vụ nhanh chóng, an toàn và đáng tin cậy.

Nhờ những tính năng vượt trội, NEECard Plus được kì vọng sẽ nâng cao tính cạnh tranh, hiệu suất cho sự phát triển bền vững cho người dùng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp.

Thông tin chi tiết sẽ được thông báo chính thức vào năm 2021 khi ngân hàng số NEEBank chính thức hoạt động.