USDex – Tài sản giao dịch & thanh toán trung gian

USDex – Tài sản giao dịch & thanh toán trung gian

USDex – Tài sản giao dịch & thanh toán trung gian

  • USDex là một loại tài sản trung gian trong thanh toán quốc tế, đổi tiền, chuyển tiền.
  • USDex là đồng Stablecoin được phát hành trên nền tảng Blockchain Ethereum – ERC20 & TRON – TRC20, không thể đảo ngược, dễ dàng chuyển và nhận chỉ với địa chỉ ví.
  • Giao dịch công khai, minh bạch, an toàn.
  • Giá trị của 1 USDex luôn được đảm bảo quy đổi thành 1 đơn vị USD, trực tiếp trên Ngân hàng số NEEBank.
  • USDex được sử dụng cho các dịch vụ tài chính, trao đổi, giao dịch tiền điện tử, thanh toán toàn cầu và thương mại.
  • Mục đích của USDex là xây dựng đồng tiền ổn định và có thể được các nhà giao dịch tin cậy. Đây sẽ là nền tảng giúp NEEBank vận hành ở tất cả các quốc gia, không bị giới hạn về biên giới, tiền tệ, cộng đồng, dễ dàng trao đổi ra cả tiền điện tử và tiền tệ quốc gia. Nó được hỗ trợ bởi các tài sản để có thể dễ dàng mua và bán trên toàn cầu.

#usdex #neebank #international_payment #forex