Thông Báo Điều Chỉnh Mức Lãi Suất Các Gói E (Từ ngày 20/08/2021)

Với mục tiêu mang đến các giải pháp tài chính tối ưu, NEEBank trân trọng thông báo triển khai chính sách lãi suất dành cho quý khách hàng và nhà đầu tư khi ký quỹ. Cụ thể, kể từ ngày 20/08, chúng tôi sẽ áp dụng mức lãi suất mới dành các gói E.
Để hiểu rõ hơn về chính sách mới, Quý khách hàng và nhà đầu tư vui lòng tham khảo bảng liệt kê bên dưới:
– Số tiền ký quỹ của các gói E1 – E10 vẫn giữ nguyên nhưng sẽ áp dụng mức lãi suất mới từ 3% đến 5%.
Xin lưu ý: Khách hàng và nhà đầu tư đã ký quỹ bằng gói E trước ngày 20/08/2021 sẽ vẫn được hưởng chính sách lãi suất cũ.
Vui lòng liên hệ cho chúng tôi để được tư vấn hỗ trợ bởi dịch vụ chăm sóc khách hàng của NEEBank:
Trân trọng.