Thang điểm tín dụng

Thang điểm tín dụng

Xếp hạng tín dụng (cập nhật vào năm 2021)

Trong NEEBank, giới hạn tín dụng được chỉ định dựa trên tổng chi tiêu của người dùng (trên tất cả các dịch vụ) trong vòng 3 tháng sau khi tài khoản của người dùng NEEBank được kích hoạt.

Với tổng chi tiêu này, NEEBank sẽ có thể đánh giá tín dụng và rủi ro của người dùng để đưa ra mức lãi suất phù hợp. Nói cách khác, đánh giá càng cao, lãi suất càng thấp. Đó là lý do tại sao, với cùng một giá trị khoản vay và thời gian, những người dùng khác nhau có lợi ích khác nhau.

Mức tín dụng cũng là thước đo cho các khoản vay với NEEBank. Nó ảnh hưởng đến giới hạn cho vay cao nhất mà NEEBank cung cấp cho các khách hàng đăng ký vay với NEEBank.