Rút thăm may mắn

Rút thăm may mắn

Chương trình rút thăm may mắn cùng NEEBank

Chương trình rút thăm may mắn là một hình thức khuyến mãi dành riêng cho người dùng của ngân hàng số NEEBank, được tổ chức xuyên suốt trong năm. Thông thường chương trình kéo dài trong một khoảng thời gian cụ thể, điều này tùy thuộc vào chính sách từng chương trình và sẽ được quyết định bởi ngân hàng số NEEBank.

Phần thưởng thông thường sẽ là hiện vật hoặc đồng coin sẽ được chuyển trực tiếp vào ví của người dùng.

 Điều khoản giao dịch áp dụng cho tất cả các khuyến mãi

  1. Người chiến thắng phải tuân theo tất cả các bước như hướng dẫn của chương trình hướng dẫn để đủ điều kiện nhận giải thưởng.
  2. Nếu có nhiều con số may mắn trùng khớp, người chiến thắng là người có nhận xét / tham gia sớm nhất.
  3. Ban tổ chức sẽ công bố kết quả và liên hệ với người chiến thắng trong vòng 24 giờ để trao giải
  4. Quyết định cuối cùng thuộc về ngân hàng số NEEBank trong trường hợp có bất kỳ xung đột hoặc khiếu nại nào đối với trò chơi
  5. Chỉ có người chiến thắng mới có thể nhận được giải thưởng. Giải thưởng không thể đổi thành tiền mặt hoặc bất kỳ hình thức nào khác
  6. Khách hàng trúng thưởng sẽ có 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả để nhận giải thưởng, sau 30 ngày, Ngân hàng có quyền từ chối trao giải.
  7. Ngân hàng số NEEBank có quyền trao giải thưởng hoặc không cho người chiến thắng nếu NEEBank cho rằng (các) giao dịch liên quan là / đáng ngờ và / hoặc vì lý do Khách hàng              không hợp tác và không tuân thủ / điều khoản được quy định.
  8. NEEBank có quyền chấm dứt Chương trình bất cứ lúc nào trong phạm vi được luật pháp và quy định hiện hành cho phép.