Lợi ích của việc ký quỹ tại ngân hàng NEEBank 

Lợi ích của việc ký quỹ tại ngân hàng NEEBank 

Ký quỹ tại ngân hàng NEEBank là một cách nhanh chóng, dễ dàng và an toàn để nhận được tiền lương của bạn, và nó có thể giúp bạn quản lý tiền của mình tốt hơn. 

Hầu như ai cũng nhận tiền lương thông qua hình thức gửi tiền, điều này rất hợp lý. Khi nói đến quản lý tiền bạc, khả năng dự đoán là người bạn của bạn. Nhận thanh toán thông qua hình thức ký quỹ tại ngân hàng NEEBank thì được miễn phí dịch vụ, an toàn, dễ thực hiện, và bạn có thể mong đợi thấy phiếu lương trong tài khoản của mình vào mỗi kỳ thanh toán sau đó. 

Dưới đây là một số lý do khác tại sao ký quỹ tại ngân hàng NEEBank là một phương pháp quản lý tiền cần thiết và cách thiết lập tiền gửi của bạn.

Tại sao phải ký quỹ tại ngân hàng NEEBank?

Ký quỹ tại ngân hàng NEEBank hữu ích với người sử dụng lao động vì nó giúp loại bỏ nguy cơ phải viết séc giấy, có thể bị thất lạc hoặc bị đánh cắp. Nó cũng làm giảm quá trình thủ công cần thiết để trả lương cho nhân viên, khiến nhân viên có nhiều khả năng được trả lương đúng hạn hơn.

Nếu bạn được thanh toán theo lịch trình thường xuyên (tức là hai tuần một lần hoặc một tháng một lần), bạn có thể dự đoán khá nhiều khi nào tiền lương sẽ đến tài khoản của bạn.

Dưới đây là một danh sách nhỏ các lý do tại sao việc thiết lập ký quỹ tại ngân hàng NEEBank có thể giúp bạn quản lý tiền của mình.

ký quỹ ngân hàng NEEbank có lợi ích gì

Tiết kiệm thời gian và tăng tính bảo mật.

Sau khi bạn đã thiết lập, việc ký quỹ sẽ tự động đưa tiền vào tài khoản của bạn, do đó bạn không phải lo lắng về việc mất séc hoặc nhớ gửi séc qua khoản tiền gửi séc có ảnh sau này. Điều này không chỉ giúp bạn tiết kiệm thời gian mà còn an toàn hơn so với việc giao séc giấy của bạn. Gửi tiền trực tiếp cũng giữ bí mật về khoản thanh toán đến của bạn và lịch sử thanh toán của bạn được sắp xếp gọn gàng trong tài khoản ngân hàng của bạn.

Ký quỹ tại ngân hàng NEEBank có thể giúp bạn tiết kiệm tiền

Ký quỹ tại ngân hàng NEEBank có thể giúp bạn tự động tiết kiệm tiền mỗi lần nhận lương. Khi bạn thiết lập khoản tiền gửi của mình, bạn có thể chọn chia từng khoản tiền lương thành nhiều tài khoản ngân hàng: 

Ví dụ: bạn có thể có một tỷ lệ phần trăm được gửi vào Tài khoản chính của mình, một số được gửi vào Tài khoản chia sẻ mà bạn có với đối tác của mình và phần còn lại gửi vào tài khoản lợi nhuận cao mỗi khi bạn được thanh toán.

Có thể giúp bạn thanh toán các hóa đơn và tránh các khoản phí.

Nếu bạn ký quỹ tại ngân hàng NEEBank và thu nhập của bạn khá ổn định, bạn cũng có thể thiết lập thanh toán tự động cho những thứ như khoản vay sinh viên và thậm chí là tiền thuê nhà (và bạn có thể đảm bảo rằng mình có thể chi trả các khoản này bằng Chi phí trong Tài khoản của mình). Việc ký quỹ có thể giúp bạn nhận được các hóa đơn của mình được thanh toán đầy đủ và đúng hạn, nhưng hãy chú ý đến các chi phí biến đổi có thể khác nhau giữa các tháng.

NEEbanker CTA Banner