Đóng góp – Từ thiện

Đóng góp – Từ thiện

ĐÓNG GÓP – TỪ THIỆN ( SẼ ĐƯỢC UPDATE VÀ BỔ SUNG VÀO NĂM 2021 )

Là 1 tập đoàn đa quốc gia, OMANEE nói chung và ngân hàng số NEEBANK luôn quan tâm đến vấn đề làm thế nào để việc kinh doanh, phát triển lĩnh vực ngân hàng với ứng dụng công nghệ trong thời đại 4.0, đồng thời nâng cao được điều kiện sống của con người, góp phần phát triển văn hóa, kinh tế, xã hội và các giá trị nhân văn khác.

Chúng tôi có kế hoạch kết hợp cùng với các tổ chức, doanh nghiệp trên toàn cầu thành lập, tổ chức những chương trình, những quỹ từ thiện đa quốc gia cũng như đóng góp vào các hoạt động cộng đồng tại các quốc gia Châu Á như Dubai, Ấn Độ, Singapore, Việt Nam…

Hãy cùng OMANEE và NEEBank đóng góp và xây dựng những điều tốt đẹp đến với cuộc sống của cộng đồng và nhân loại.